Jonkersvaart.jpg

Dorpsvisie

Kleine dorpen hebben het moeilijk: vergrijzing, het duurder worden van huizen zodat het voor starters moeilijker wordt zich te vestigen, gevolgen daarvan voor de voor het dorp zo belangrijke school, etc. De dorpsvereniging Eendracht Maakt Macht opperde daarom in juni 2010 het idee om een dorpsvisie op te stellen. Een dorpsvisie waarin men enerzijds de wensen van de bewoners met het oog op de toekomst in kaart wilde brengen en anderzijds concrete voorstellen richting de beide gemeenten, waarin Jonkersvaart is gelegen, wilde doen. Jonkersvaart is trots op zijn dorp en leefomgeving en wil die ook voor de toekomst veilig stellen. Vandaar dat er door de inwoners een document “Dorpsvisie Jonkersvaart 2012 – 2020” is opgesteld dat wij graag ter lezing aanbevelen. (Klik op de naam van het document om het te kunnen lezen.)

Jonkersvaart_dorpsvisie


De “Dorpsvisie Jonkersvaart 2012 – 2020” is voor EMM een heel belangrijke leidraad voor nu en de komende jaren. Hierin is het beleid voor de middellange termijn vastgelegd en de hierin genoemde acties zijn door EMM uitgezet en worden door hen gemonitord.

Het eindrapport is op 21 juli 2011 aan de Gemeenten Marum en Leek aangeboden, waarmee een gezamenlijk vertrekpunt is gerealiseerd in de toekomstige gesprekken met deze instanties.
Ook is een aantal werkgroepen, geformeerd uit de eigen inwoners, van start gegaan met de uitwerking van diverse actiepunten.

Het loste enkele van de issues in verband met cialis in andere. Je vrienden moet alles te zeggen voor het begin van dieren cialis kopen en je meer over dit geneeskunde te vertellen.

Presentatie Jonkersvaart