Jonkersvaart.jpg

Snel Internet in Jonkersvaart:

Via dit menu wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitrol van snel internet in Jonkersvaart.
De berichten treft u aan in chronologische volgorde met het meest recente bericht bovenaan.


24 december 2013:
Randvoorwaarden:

Een aantal belangrijke zaken is inmiddels gerealiseerd.Er is een pagina op de website van de provider aangemaakt, speciaal voor Jonkersvaart. Het is de bedoeling dat daarop alle relevante informatie komt te staan die van belang is voor degene die een internet- of internet/telefonie-abonnement wil aangaan.

  1. Kijk maar op http://www.northnets.nl/jonkersvaart/?p=13.

  2. Er is informatie over telefonie beschikbaar: klik hier
     
  3. De Algemene Voorwaarden zijn vernieuwd en inmiddels beschikbaar: klik hier voor de voorwaarden
     
  4. Het inschrijfformulier is aangepast en beschikbaar, evenals een machtigingsformulier: klik hier: voor het inschrijfformulier en klik hier: voor de doorlopende machtiging18 december 2013:
Snel Internet Jonkersvaart is eindelijk maar toch van start gegaan.

De hoofdmast bij Loonbedrijf Lucas Stuut is actief en OBS 't Jonkertje en de eerste huis aansluitingen draaien.
Abonnementen: 10, 20 of 50 MB.

Iedereen die zich aangemeld heeft wordt gebeld, maar u kunt zelf ook even contact opnemen.
Voor een vrijblijvende prijsopgave bel dan even met Arob Antennebouw Siegerswoude, 0516 - 541 129.

 


4 december 2013:
Belangrijke update uitrol Breedband Internet Jonkersvaart

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Internet Jonkersvaart zich hard gemaakt voor de komst van breedband internet in Jonkersvaart e.o. Op in drukbezochte informatie avond op 27 juni jl. heeft een groot deel van u de firma AROB horen vertellen over de mogelijkheden en de kosten.
Op 12 oktober hebben wij in een flyer laten weten dat wat ons betreft het snelle internet uitgerold kon gaan worden over Jonkersvaart met gebruikmaking van het voorstel van AROB. We hadden over de uitrol goede afspraken met de firma AROB. Op dat moment hebben wij de verdere uitvoering van het project overgedragen aan AROB, men wil zelf nl. graag de regie daarover.
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Internet Jonkersvaart zich hard gemaakt voor de komst van breedband internet in Jonkersvaart e.o. Op in drukbezochte informatie avond op 27 juni jl. heeft een groot deel van u de firma AROB horen vertellen over de mogelijkheden en de kosten.
Op 12 oktober hebben wij in een flyer laten weten dat wat ons betreft het snelle internet uitgerold kon gaan worden over Jonkersvaart met gebruikmaking van het voorstel van AROB. We hadden over de uitrol goede afspraken met de firma AROB. Op dat moment hebben wij de verdere uitvoering van het project overgedragen aan AROB, men wil zelf nl. graag de regie daarover.
Door omstandigheden is het AROB niet gelukt de uitrol te starten in de herfstvakantie. Begin november heeft AROB echter een nieuwsbrief verstuurd aan de kandidaat abonnees met de aankondiging van de plaatsing van de masten. (NB: Wij hebben gemerkt dat deze mail niet iedereen bereikt heeft, wij hebben de fa AROB daarover ingelicht).
Wat er echter helaas niet gebeurde is dat de Fa AROB een aantal toezeggingen aan ons nakwam. Vanaf de voorlichtingsbijeenkomst op 27 juni jl. zijn we met de fa AROB in overleg en hebben wij hen over de openstaande zaken gerappelleerd, echter tot op heden zonder succes. Aangezien zij momenteel op onze rappels niet meer reageren vinden wij dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en u moeten informeren over de belangrijkste knelpunten.
1. Op het aanmeldingsformulier dat men ons liet zien tekent u impliciet voor een contract, gebaseerd op de Algemene Voorwaarden. Die zijn er echter nog niet en daarmee weet u niet wat het contract precies inhoudt. Wij hebben wel een concept ter inzage gekregen, maar daar hadden wij nogal wat moeite mee, o.a. vanwege het verschuiven van aansprakelijkheid. Een definitieve versie hebben wij nog niet gekregen.
2. Er is toegezegd dat er bij de start een website in de lucht zou zijn met daarop alle relevante informatie. Deze is er op dit moment nog niet. Dat vinden wij een belangrijk gemis.
3. Wij hebben aangedrongen op goede informatie over telefonie, met name voor degenen die een combi-contract wensen (welk modem heb je nodig, hoe moet je je aanmelden, hoe moet je je huidige contract omzetten, etc). Die informatie is er nog niet.
4. Toegezegd werd dat er een helpdesk beschikbaar zou zijn bij de start voor vragen van de deelnemers, waarbij tevens een toezegging werd gedaan van een snelle responstijd. Onze vragen over de tijdige beschikbaarheid daarvan bij de start zijn niet beantwoord.
5. Degenen onder ons die een e-mail adres hebben dat vastzit aan de huidige provider (bijv. KPN, Versatel), en geen g-mailaccount, hotmail of bijv liveaccount hebben moeten van te voren informatie krijgen hoe ze met een nieuwe accountnaam ( …… Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ) moeten gaan werken en hoe die aan te maken in hun mailbox.  Ook die informatie ontbreekt nog.
Met het bovenstaande hebben wij u willen informeren wat er op de achtergrond speelt. De techniek van de fa AROB heeft zich in een aantal dorpen als werkend bewezen; daar zal het niet aan liggen. Wij vinden echter dat men eerst aan een aantal basale randvoorwaarden en toezeggingen moet voldoen en dat is niet gebeurd.
Volgens de laatste planning zou woensdag jl. de hoofdmast geplaatst worden, dus de technische uitrol gaat wel door. Tot vandaag is er echter nog geen mast geplaatst. Wij vinden het dan ook ontzettend jammer dat u op dit moment geen totaalpakket zoals afgesproken wordt aangeboden.
U bepaalt natuurlijk zelf of u alsnog overgaat tot het nemen van een abonnement. We hebben gemeend u te moeten informeren over de wijze waarop de uitrol vertraging heeft opgelopen en er nog niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Vriendelijke groet,
EMM/Werkgroep Internet


12 oktober 2013:
Het is zo ver; binnenkort wordt gestart met de invoering van snel internet voor Jonkersvaart!!

Omstreeks 22 oktober wordt de volgende flyer met de aankondiging over Jonkersvaart verspreid: Flyer introductie uitrol
Hierin treft u informatie aan over de voorbereidingen voor de uitrol die inmiddels in volle gang zijn en andere nuttige informatie over aanmelding, telefonie, e.d.
Veel meer achtergrondinformatie kunt u vinden in onderstaande flyers die wij in de afgelopen tijd over het project verstrekt hebben. 
Het draadloze alternatief 5.2
Flyer internet
27-06 vragen en antwoorden

Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt u binnenkort terecht op de speciale website die momenteel wordt ingericht door de firma AROB. Degenen die zich al hebben aangemeld worden binnenkort door de fa AROB rechtstreeks benaderd. Wilt u zich alsnog aanmelden dan kan dat rechtstreeks bij de fa AROB; zie de flyer.
De werkgroep beëindigt hiermee haar werkzaamheden en zal zich alleen nog bezighouden met de communicatie over dit project. De verdere contacten zullen rechtstreeks plaatsvinden tussen klant en Fa AROB. 
Wij zijn blij dat wij hiermee een belangrijk speerpunt uit de Dorpsvisie hebben kunnen concretiseren.

EMM, Werkgroep Internet

Het loste enkele van de kwesties in verband met cialis in andere. Je vrienden moet alles te zeggen voor het begin van dieren cialis kopen en je meer over dit geneeskunde te vertellen.